Förtroendevalda
<
   
Styrelse Vänsterpartiet i Mariestad  
 
Marie Engström Rosengren, ordförande
 
   
Britta Wänström Socialnämnden
Chris Nygren  
Sara Wallmon Sara Wallmon
Ludvig NordHolm Erik Nilsson, ersättare
Erik Nilsson  
Mika Schroderus Barn- och utbildningsnämnd
   
Valberedning Bernt Ekström
  Chris Nygren, ersättare
Monica Kindberg  
Per Rosengren Kultur och Fritidsutskott
   
Revisorer för vänsterpartiet Monica Kindberg, adjungerad
   
Bengt Johansson Vänerenergi
Jonny Bång  
  Per Rosengren
Kommunfullmäktige Mika Schroderus
   
Sara Wallmon Kommunrevisor
Marie Engström Rosengren  
Per Rosengren Britta Wänström
Mikael Jonsson  
Chris Nygren, ersättare Regionrevisor
Kent Kmety, ersättare  
  Marie Engstörm Rosengren
Kommunstyrelsen  
  Styrelsen för Ung Vänster Mariestad
Marie Engström Rosengren  
Per Rosengren, ersättare Vilma Åhlund, ordförande
  Linnea Jarefjäll
  Marcus Appelberg