Vårt parti
 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund, Vi är en del av arbetarrörelsen och
kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.
Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet
och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle
där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.


Vad gör vi lokalt?

Vänsterpartiet Mariestad driver Vänsterpartiets hjärtefrågor inom den kommunala politiken. Vi står för en socialistisk politik som tar sin utgångspunkt i solidaritet, jämställdhet och allas lika värde. För att se vilka frågor som tagits upp kommunalt kan man gå in på kommunens hemsida och ta del av alla protokoll från kommunfullmäktige

Vad kan du göra?

När du blir särskilt engagerad i en lokal fråga finns det flera sätt att påverka och ställa frågor. Vänsterpartiets lokala politik tas fram i lokalföreningen. Där har alla medlemmar rösträtt och möjlighet att påverka vår politik, både lokalt och nationellt.

Vad vill vi?

Offentlig skola – högst kvalité

Alla elever har rätt till fullständiga betyg i en skola där det är kul och tryggt att vara. Bara ekologisk och närproducerad mat i skolans vardag.

Gemensam välfärd är inte till salu

Offentligt ägande är demokratiskt ägande där medborgaren har inflytande, insyn och behandlas med värdighet. För oss handlar valfrihet om att själv bestämma över sin vardag. Privatisering får inte vara ett hot mot lika välfärd för alla. 

Alla behövs i Mariestad

Alla medborgare bör ha ett jobb. Arbetslöshet skapar social otrygghet och drabbar den enskildas självförtroende. Flerspråkighet och kulturell kompetens ska räknas som meriter vid anställning i Mariestads kommun. 

Positiv och kvalitetsstark fritid för alla

Kommunens kultur- och fritidsutbud ska vara handikappanpassade och tillgängliga för alla medborgare oavsett ålder och inkomst. 

Kommunalt ansvar för klimatet

Satsning på alternativ och hållbar energi inom all kommunal verksamhet. Vi vill ha avgiftsfri kollektivtrafik.

Vi är nära dig!

Vänsterpartiet Mariestad vill höra vad just du har för hjärtefrågor och tankar. Vi vill vara synliga och aktiva i debatt och vardagsliv. Du kan hjälpa till att skapa en bättre kommun med plats för alla att trivas i. Du är alltid välkommen att kontakta några av våra företrädare, lämna en kommentar här på hemsidan eller skicka e-post till oss.

Vi är skillnaden! Tillsammans är vi alltid nära dig!